يکشنبه 12 تير 1401En
امضاء الکترونیک ملت

امضاء الکترونیک ملت

یکی دیگر از خدمات نوین بانک ملت برای گسترش صنعت بانکداری الکترونیک، اجرای فناوری امضای الکترونیک ملت است. رمزنگاری مناسب و غیرقابل نفوذ پیام های ارسالی در طی این خدمت، به مشتریان گرامی اطمینان خاطر می دهد که با امنیت کامل می توانند در محیط اینترنت نسبت به صدور حواله و انتقال مبالغ سنگین میان حساب های خود و دیگران (نزد بانک ملت) اقدام کنند.
با استفاده از این فن آوری، مشتری می تواند در محیط اینترنت مبلغ دلخواه خود را (حداکثر ده میلیارد ریال در شبانه روز) از هریک از حساب های بانک ملت به حساب دیگری در این بانک منتقل کند. همچنین می تواند از خدمات حواله های"ساتنا" و"پایا" (حداکثر دو میلیارد ریال) و حواله گروهی (حداکثر پنج میلیارد ریال برای مجموع حساب ها) بهره مند شود. در طی مراحل انجام این خدمت، پیام های مبادله شده میان کاربر(مشتری) و مرکز(بانک) به وسیله دو رشته عدد (که اصطلاحا به آنها کلید رمزنگاری می گویند) رمزنگاری می شود.

درخواست امضای الکترونیک

هر مشتری که دارای یکی از حساب های بانک ملت (قرض الحسنه پس انداز، کوتاه مدت، و جاری"جام") باشد، می تواند با مراجعه به شعبه افتتاح کننده آن حساب، از خدمات امضای الکترونیک بهره مند شود. مشتری پس از تکمیل فرم درخواست و پرداخت هزینه مربوط، رسید دریافت می کند، و شعبه محل درخواست حداکثر طی مدت یک هفته بسته ای حاوی تجهیزات امضای الکترونیک ملت در اختیار متقاضی قرار می دهد.
محتویات بسته مذکور عبارت است از:
  - کارت خوان؛
  - تراشه هوشمند؛
  - لوح فشرده (CD): حاوی راهنمای استفاده، نرم افزار مربوط، و آموزش نصب آن؛
  - بروشور راهنمای استفاده از خدمت امضاء الکترونیک ملت؛
  - پاکت محتوی رمز سخت افزار.