دوشنبه 4 تير 1397En
صدور دسته چک در تمام شعب

صدور دسته چک در تمام شعب

امروزه مشتریان خواهان انجام امور بانکی خود در کمترین زمان و بدون مراجعه حضوری به شعب و یا در نزدیکترین شعبه مورد نظر خود می باشند. بهره برداری صنعت بانکداری از پیشرفتهای تکنولوژی نیز به خوبی پاسخگوی نیازهای مشتریان بوده است و بانکها از تسهیل فرایندهای مختلف برای مشتریان بعنوان یکی از ابزارهای ایجاد مزیت رقابتی استفاده می نمایند.
لذا در راستای افزایش مزیت رقابتی بانک در حوزه حسابجاری، ارائه خدمت"درخواست و تحویل دسته چک در کلیه شعب" بعنوان یکی از محصولات و خدمات بانکی مورد تقاضا طراحی و تولید شده است. خدمت مذکور با ایجاد ارزش افزوده در حوزه چک، سهولت، تسریع و پوشش حداکثری خدمات مرتبط با دریافت دسته چک را در شبکه بانک ملت برای مشتری فراهم می نماید. این خدمت به لحاظ ایجاد صرفه جویی در وقت و هزینه برای مشتریان، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مطلوبیت حسابهای جاری بانک ملت را افزایش خواهد داد. بدین ترتیب بر اساس این خدمت و حسب درخواست صاحب حساب، امکان ارائه خدمات مرتبط با دسته چک ملت (جام) برای مشتری و یا نمایندگان معرفی شده از سوی وی در کلیه شعب بانک ملت و نیز از طریق بانکداری اینترنتی فراهم گردیده است.

اهم ویژگی های خدمت ارائه شده به شرح زیر می باشد:

- امکان ارائه درخواست دسته چک در هر یک از شعب بانک ملت 
- امکان تحویل دسته چک در شعبه مورد نظر مشتری که در زمان ارائه درخواست (در شعبه و یا بانکداری اینترنتی) اعلام نموده است
- امکان معرفی نماینده توسط صاحب‏/صاحبان حسابها جهت دریافت خدمت درخواست و تحویل دسته چک در کلیه شعب برای حسابهای دارای مجوز
- امکان ثبت اطلاعات فرد گیرنده دسته چک در زمان ثبت درخواست دسته چک
AL-ED.1396.04.22