پنجشنبه 27 مرداد 1401En
تسهیلات تأمین مالی کوتاه مدت بانک توسعه و تجارت ECO

تسهیلات تأمین مالی کوتاه مدت بانک توسعه و تجارت ECO

قرارداد تسهیلات کوتاه مدت (ریفاینانس) فیمابین این بانک وECO بانک ترکیه منعقد گردیده که اهم نکات آن به شرح زیر است:

اهم نکات قرارداد

  - نرخ هزینه تسهیلات EURIBOR + MARGIN یک ساله (مارجین در هر مورد متفاوت خواهد بود)
  - بازپرداخت وجه اسناد، یک سال (360 روز) پس از معامله اسناد (پرداخت وجه اسناد به ذی نفع) همراه هزینه تسهیلات مترتبه به اداره کل خارجه خواهد بود.
  - حداقل مبلغ هر قرارداد فرعی معادل یورویی مبلغ 250.000 دلار و حداکثر 2.000.000 دلار است.
  - تسهیلات فوق در قالب صادرات از کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه به هر کشور دیگر و یا واردات به کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه از کشورهای عضو اکو (افغانستان، آذربایجان، ایران، قرقیزستان، قزاقستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان) قابل استفاده خواهد بود.
  - کلیه پرداخت ها به ارز قرارداد فرعی که بین بانک ملت و بانک ECO منعقد خواهد شد، انجام می شود.
  - سررسید هر اعتبار اسنادی حداکثر 6 ماه است.
  - اعتبارات اسنادی تحت قرارداد می بایستی به صورت Irrevocable, Sightگشایش شود.

مراحل اجرایی

  1. بانک ملت، قرارداد تجاری یا پروفرم مربوطه را به بانک ECO ارسال می کند.
  2. بانک ECO بانک ملت را از شرایط اعطای وام مطلع می نماید . بانک اکو دارای اختیار کامل برای قبول و یا رد درخواست بانک ملت است.
  3. در صورت تایید بانک اکو و همچنین تایید شرایط ازطرف بانک ملت، بانک ملت درخواست مربوطه را طی سوئیفت به بانک ECO ارسال می کند.
  4. بانک ECO پس از دریافت درخواست مزبور طی سوئیفتی مراتب تایید شرایط تامین مالی را به بانک ملت، اعلام می کند. 
ED.1395.02.29