ویژگی‌ها

 • امکان صدور حواله بانکی و بین بانکی (پایا- کارت به کارت)
 • امکان خرید شارژ مستقیم سیم‌کارت
 • امکان خرید بسته اینترنتی
 • امکان استعلام و پرداخت قبوض
 • امکان صدور حواله برداشت بدون کارت
 • امکان تعریف حواله منظم
 • امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات خود و دیگران
 • امکان مشاهده و دریافت فایل بیش از صد گردش حساب آخر
 • امکان جستجوی نزدیک‌ترین شعبه
 • امکان شارژ خودکار سیم‌کارت
 • امکان پرداخت خودکار قبوض
 • امکان اتصال/قطع حساب‌های فرعی کارت
 • امکان ورود به سامانه با اثر انگشت
 • امکان ورود به سامانه با شناسایی چهره کاربر
 • امکان ورود به سامانه با اسکن چشم کاربر
 • امکان استفاده از سرویس فرمان صوتی
 • و ...
 • پانصد جایزه + یک جایزه ویژه

ویژگی ها

 • امکان صدورحواله بانکی و بین بانکی (پایا-کارت به کارت)
 • امکان خرید شارژ مستقیم سیم‌کارت
 • امکان خرید بسته اینترنتی
 • امکان استعلام و پرداخت قبوض
 • امکان صدور حواله برداشت بدون کارت
 • امکان تعریف حواله منظم
 • امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات خود و دیگران
 • امکان مشاهده و دریافت فایل بیش از صد گردش آخر حساب
 • امکان جستجوی نزدیک‌ترین شعبه
 • امکان شارژ خودکار سیم‌کارت
 • امکان پرداخت خودکار قبوض
 • امکان اتصال/قطع حساب‌های فرعی کارت
 • امکان ورود به سامانه با اثر انگشت
 • امکان ورود به سامانه با شناسایی چهره کاربر
 • امکان ورود به سامانه با اسکن چشم کاربر
 • امکان استفاده از سرویس فرمان صوتی
 • و ...
 • پانصد جایزه + یک جایزه ویژه

نحوه امتیازگیری

 • مطالعه و تایید شرایط کمپین تبلیغاتی (10 امتیاز)
 • انتقال وجه داخلی (ملت به ملت) (20 امتیاز - تا سقف 100 امتیاز در هر روز)
 • انتقال وجه شتابی (کارت به کارت) (70 امتیاز)
 • پرداخت قبوض (30 امتیاز)
 • خرید شارژ عادی سیم‌کارت اعتباری (هر 10،000 ریال 5 امتیاز)
 • خرید شارژ برخط سیم‌کارت اعتباری / بسته اینترنتی (هر 10،000 ریال 5 امتیاز)
 • صدور ملت کارت متمرکز (پس از تحویل کارت) (10 امتیاز)
 • اتصال حساب های فرعی به کارت (70 امتیاز)
 • 10 امتیاز
 • 20 امتیاز - تا سقف 100 امتیاز در هر روز
 • 70 امتیاز
 • 30 امتیاز
 • هر 10،000 ریال 5 امتیاز
 • هر 10،000 ریال 5 امتیاز
 • 10 امتیاز
 • 70 امتیاز