ویژگی‌ها

 • امکان صدور حواله بانکی و بین بانکی (پایا- کارت به کارت)
 • امکان خرید شارژ مستقیم سیم‌کارت
 • امکان خرید بسته اینترنتی
 • امکان استعلام و پرداخت قبوض
 • امکان صدور حواله برداشت بدون کارت
 • امکان تعریف حواله منظم
 • امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات خود و دیگران
 • امکان مشاهده و دریافت فایل بیش از صد گردش حساب آخر
 • امکان جستجوی نزدیک‌ترین شعبه
 • امکان شارژ خودکار سیم‌کارت
 • امکان پرداخت خودکار قبوض
 • امکان اتصال/قطع حساب‌های فرعی کارت
 • امکان ورود به سامانه با اثر انگشت
 • امکان ورود به سامانه با شناسایی چهره کاربر
 • امکان ورود به سامانه با اسکن چشم کاربر
 • امکان استفاده از سرویس فرمان صوتی
 • و ...
 • هزار جایزه + یک جایزه ویژه

ویژگی ها

 • امکان صدورحواله بانکی و بین بانکی (پایا-کارت به کارت)
 • امکان خرید شارژ مستقیم سیم‌کارت
 • امکان خرید بسته اینترنتی
 • امکان استعلام و پرداخت قبوض
 • امکان صدور حواله برداشت بدون کارت
 • امکان تعریف حواله منظم
 • امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات خود و دیگران
 • امکان مشاهده و دریافت فایل بیش از صد گردش آخر حساب
 • امکان جستجوی نزدیک‌ترین شعبه
 • امکان شارژ خودکار سیم‌کارت
 • امکان پرداخت خودکار قبوض
 • امکان اتصال/قطع حساب‌های فرعی کارت
 • امکان ورود به سامانه با اثر انگشت
 • امکان ورود به سامانه با شناسایی چهره کاربر
 • امکان ورود به سامانه با اسکن چشم کاربر
 • امکان استفاده از سرویس فرمان صوتی
 • و ...
 • هزار جایزه + یک جایزه ویژه

نحوه امتیازگیری

 • مطالعه و تایید شرایط کمپین تبلیغاتی (10 امتیاز)
 • انتقال وجه داخلی (ملت به ملت) (20 امتیاز - تا سقف 100 امتیاز در هر روز)
 • انتقال وجه شتابی (کارت به کارت) (70 امتیاز)
 • پرداخت قبوض (30 امتیاز)
 • خرید شارژ عادی سیم‌کارت اعتباری (هر 10،000 ریال 5 امتیاز)
 • خرید شارژ برخط سیم‌کارت اعتباری / بسته اینترنتی (هر 10،000 ریال 5 امتیاز)
 • صدور ملت کارت متمرکز (پس از تحویل کارت) (10 امتیاز)
 • اتصال حساب های فرعی به کارت (70 امتیاز)
 • 10 امتیاز
 • 20 امتیاز - تا سقف 100 امتیاز در هر روز
 • 70 امتیاز
 • 30 امتیاز
 • هر 10،000 ریال 5 امتیاز
 • هر 10،000 ریال 5 امتیاز
 • 10 امتیاز
 • 70 امتیاز

اسامی برندگان

 1. لورم ایپسوم زاده
 2. لورم ایپسوم زاده
 3. لورم ایپسوم زاده
 4. لورم ایپسوم زاده
 5. لورم ایپسوم زاده
 6. لورم ایپسوم زاده
 7. لورم ایپسوم زاده
 8. لورم ایپسوم زاده
 9. لورم ایپسوم زاده
 10. لورم ایپسوم زاده
 11. لورم ایپسوم زاده
 12. لورم ایپسوم زاده
 13. لورم ایپسوم زاده
 14. لورم ایپسوم زاده
 15. لورم ایپسوم زاده