• راهنما

  راهنمای دستگاه دستگاه OTP

  اطلاعات بیشتر

  راهنمای دستگاه OTP

  معرفی رمز یک بار مصرف (OTP)
  یکی از روش های جلوگیری از حدس زدن کلمات عبور ضعیف و نامناسب، استفاده از رمزهای یک بار مصرف(One Time Password) می باشد. برای تولید کلمات عبور یک بار مصرف از ابزاری به نام توکن OTP، استفاده می گردد.
  رمز یکبار مصرف برای ایمن سازی دسترسی کاربران به سیستم های الکترونیکی است ،که در آن از قابلیت های رمز نگاری برای تولید رمز تصادفی یک بار مصرف استفاده می شود. آنچه که از کلمه رمز در ذهن اغلب افراد تداعی می شود، کلمه ی رمز ایستا می باشد که مقداری است ثابت و می بایست به خاطره سپرده شود. در مقابل رمز ثابت ، رمز یک بار مصرف یا OTP قراردارد که به معنای کلمه رمزی است که فقط و فقط یکبار می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
 • گام 1

  بررسی صحت عملکرد دستگاه OTP

  اطلاعات بیشتر

  گام 1) بررسی صحت عملکرد دستگاه OTP

  پس از تحویل دستگاه OTP از شعبه افتتاح کننده ،به منظور بررسی صحت عملکرد دستگاه لازم است مراحل ذیل را کنترل نمایید:
  1) روشن نمودن دستگاه با استفاده از کلید Power
  2) تطبیق شماره سریال نمایش داده شده با سریال درج شده پشت OTP(این بدین معنی است که دستگاه OTP شماهنوز استفاده نشده است.)
 • گام 2

  انتخاب رمز دستگاه OTP

  اطلاعات بیشتر

  گام 2) انتخاب رمز دستگاه OTP

  1) روشن نمودن دستگاه با استفاده از کلید Power
  2) فشردن کلید صفر به مدت 5ثانیه
  3) انتخاب رمز چهار رقمی(رمز دستگاه) به محض نمایش پیغام PIN1
  4) تکرار مجدد رمز چهار رقمی به محض نمایش پیغام PIN2
  5) دریافت پیغام New pin set
  نکته1:اگر به هر دلیل با پیغام فوق مواجه نشدیم، یعنی انتخاب رمز به درستی انجام نشده است.
  نکته2:بدیهی است جهت هربار استفاده از دستگاه OTP وارد نمودن رمز دستگاه الزامی است.
 • گام 3

  تغییر رمز دستگاه OTP

  اطلاعات بیشتر

  گام 3) تغییر رمز دستگاه OTP

  1) روشن نمودن دستگاه با استفاده از کلیدPower
  2) فشردن کلید صفر به مدت 5ثانیه
  3) رویت پیغام change pin
  4) وارد نمودن رمز قدیم دستگاه به محض نمایش Old Pin
  5) رویت پیغام New pin
  6) انتخاب رمز چهار رقمی جدید(رمز دستگاه) به محض نمایش پیغام PIN1
  7) تکرار مجدد رمز چهار رقمی جدید به محض نمایش پیغام PIN2
  8) رویت پیغام New pin set
 • گام 4

  ورود به سامانه بانکداری اینترنتی در مراجعه اول پس از فعالسازی خدمت رمز یک بار مصرف

  اطلاعات بیشتر

  گام 4) ورود به سامانه بانکداری اینترنتی در مراجعه اول پس از فعالسازی خدمت رمز یک بار مصرف

  1) ورود به سامانه بانکداری اینترنتی با استفاده از لینک "ورود به سایت بانکداری اینترنتی "در صفحه اصلی سایت بانک ملت
  2) وارد نمودن شناسه مشتری ، کلمه عبور و عبارت امنیتی در فیلد مشخص شده و انتخاب گزینه تایید
  نکته:در مرحله اول پس از فعالسازی توکن OTP، وارد نمودن رمز یکبار مصرف، الزامی نمی باشد.
  3) ورود به صفحه تنظیمات یکبار رمز در اولین ورود به سامانه بانکداری اینترنتی
  4)اعمال تغیرات دلخواه جهت استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی با استفاده از یکبار رمز
  نکته1:پیشنهاد می گردد به منظور افزایش ضریب امنیت ورود به سامانه بانکداری اینترنتی، در بخش تنظیمات یکبار رمز برای ورود به سامانه، "ورود به سامانه بانکداری اینترنتی با استفاده از کلمه عبور و یکبار رمز" را انتخاب نمایید.
  نکته2:در صورت انصراف از تنظیمات فرم یکبار رمز پس از هر بار ورود موفق به سامانه بانکداری اینترنتی، فرم مذکور –تازمانی که تنظیمات مورد نظر را تایید نکرده باشید- به شما نمایش داده می شود.
 • گام 5

  نحوه تنظیم فرم یکبار رمز

  اطلاعات بیشتر

  گام 5) نحوه تنظیم فرم یکبار رمز

  1) روشن نمودن دستگاه با استفاده از کلیدPower
  2) وارد نمودن رمز دستگاه(PIN)
  3) انتخاب کلید 1 به محض نمایش APP
  4) تولید رمز شش رقمی توسط دستگاه
  5) وارد نمودن رمز شش رقمی تولید شده در فیلد یکبار رمز(1)
  6) انتظار به مدت یک دقیقه جهت تولید رمز شش رقمی بعدی توسط دستگاه
  7) وارد نمودن رمز شش رقمی تولید شده دوم در فیلد یکبار رمز(2)
  8)انتخاب گزینه تایید
  نکته:در اکثر مواقع به منظور ذخیره باتری استفاده شده در دستگاه OTP، دستگاه مذکور پس از طی زمانی کمتر از یک دقیقه خاموش می گردد. در این صورت جهت استفاده مجدد از دستگاه، مراحل 1 تا 3 فوق را انجام داده،سپس;
  الف) در صورتی که رمز نمایش داده شده، همان رمزی است که در فیلد یکبار رمز(1) وارد نموده اید.منتظر بمانید تا دستگاه رمز شش رقمی جدیدی تولید نماید سپس آن را در فیلد یکبار رمز(2) وارد نمایید .
  ب) در صورتی که رمز نمایش داده شده با رمزی که در فیلد یکبار رمز(1) وارد نموده اید، تفاوت دارد، آنرا در فیلد یکبار رمز(2) وارد نمایید.
 • گام 6

  ایجاد تغییر در تنظیمات یکبار رمز در مراجعات بعدی به سامانه بانکداری اینترنتی

  اطلاعات بیشتر

  گام 6) ایجاد تغییر در تنظیمات یکبار رمز در مراجعات بعدی به سامانه بانکداری اینترنتی

  1) ورود به سامانه بانکداری اینترنتی با استفاده از لینک "ورود به سایت بانکداری اینترنتی در صفحه اصلی سایت بانک ملت
  2) وارد نمودن شناسه مشتری ،کلمه عبور و عبارت امنیتی در فیلد مشخص شده و انتخاب گزینه تایید
  3) مراجعه به" قسمت "تنظیمات کاربر" در بخش "حسابهای ریالی شما –نگهداری حساب" و انتخاب گزینه تنظیمات یکبار رمز
  4) انتخاب گزینه اصلاح در انتهای فرم تنظیمات یکبار رمز
  نکته: نحوه اصلاح صفحه تنظیمات یکبار رمز در دسترسی های بعدی متفاوت می باشد:
  5) روشن نمودن دستگاه با استفاده از کلیدPower
  6) وارد نمودن رمز دستگاه(PIN)
  7) انتخاب کلید 3 به محض نمایش APP
  8) وارد نمودن رقم واسط(عددی 4 رقمی که توسط سامانه بانکداری اینترنتی ارائه می گردد ) به محض نمایش C-code
  9) تولید رمز شش رقمی توسط دستگاه
  10) وارد نمودن رمز شش رقمی تولید شده در فیلد یکبار رمز و انتخاب گزینه تایید
 • گام 7

  ورود به سامانه بانکداری اینترنتی با استفاده از دستگاه OTP در صورتی که گزینه "ورود به سامانه بانکداری اینترنتی با استفاده از کلمه عبور و یکبار رمز" در صفحه تنظیمات یکبار رمز انتخاب شده باشد

  اطلاعات بیشتر

  گام 7) ورود به سامانه بانکداری اینترنتی با استفاده از دستگاه OTP در صورتی که گزینه "ورود به سامانه بانکداری اینترنتی با استفاده از کلمه عبور و یکبار رمز" در صفحه تنظیمات یکبار رمز انتخاب شده باشد:

  1) ورود به سامانه بانکداری اینترنتی با استفاده از لینک "ورود به سایت بانکداری اینترنتی در صفحه اصلی سایت بانک ملت
  2) وارد نمودن شناسه مشتری، کلمه عبور و عبارت امنیتی
  3) روشن نمودن دستگاه با استفاده از کلیدPower
  4) وارد نمودن رمز دستگاه(PIN)
  5) انتخاب کلید 1 به محض نمایش APP
  6) تولید رمز شش رقمی توسط دستگاه
  7) وارد نمودن رمز شش رقمی تولید شده در فیلد یکبار رمز و انتخاب گزینه تایید
 • گام 8

  انجام حواله اینترنتی سقف پایین (محدود) با استفاده از دستگاه OTP(در صورتی که در فرم تنظیمات یکبار رمز با استفاده از دستگاه OTPانتخاب شده باشد )

  اطلاعات بیشتر

  گام 8) انجام حواله اینترنتی سقف پایین (محدود) با استفاده از دستگاه OTP(در صورتی که انجام این خدمت در فرم تنظیمات یکبار رمز با استفاده از دستگاه OTP ، انتخاب شده باشد )

  1) انتخاب حواله اینترنتی از بخش انواع حواله اینترنتی
  2) تکمیل فرم انتقال وجه
  3) روشن نمودن دستگاه با استفاده از کلیدPower
  4) وارد نمودن رمز دستگاه(PIN)
  5) انتخاب کلید 3 به محض نمایش APP
  6) وارد نمودن رقم واسط (عددی 4 رقمی که توسط سامانه بانکداری اینترنتی ارائه می گردد )به محض نمایش C-code
  7) تولید رمز شش رقمی توسط دستگاه
  8) وارد نمودن رمز شش رقمی تولید شده در فیلد یکبار رمز و انتخاب گزینه تایید
  نکته: روش استفاده از توکن OTP جهت انجام انواع حواله ها شامل حواله بین بانکی پایا-حواله منظم-حواله سحابی مشابه روش ذکر شده فوق می باشد.
 • گام 9

  استفاده از خدمت شارژ سیم کارت اعتباری با استفاده از دستگاه OTP(در صورتی که انجام این خدمت در فرم تنظیمات یکبار رمز با استفاده از دستگاه OTP ، انتخاب شده باشد )

  اطلاعات بیشتر

  گام 9) استفاده از خدمت شارژ سیم کارت اعتباری با استفاده از دستگاه OTP(در صورتی که انجام این خدمت در فرم تنظیمات یکبار رمز با استفاده از دستگاه OTP ، انتخاب شده باشد )

  1) انتخاب خرید شارژ سیم کارت اعتباری از بخش مدیریت قبض و خرید شارژ سیم کارت اعتباری
  2) تکمیل فرم خرید شارژ سیم کارت اعتباری
  3) روشن نمودن دستگاه با استفاده از کلیدPower
  4) وارد نمودن رمز دستگاه(PIN)
  5) انتخاب کلید 1 به محض نمایش APP
  6) وارد نمودن رمز شش رقمی تولید شده در فیلد یکبار رمزو انتخاب گزینه تایید
  نکته:روش استفاده از دستگاه OTP جهت سایر خدمات نظیر : تنظیمات سامانه با استفاده از یکبار رمز شامل تغییر کلمه عبور،شناسه مشتری،تغییر آدرس پست الکترونیکی-پرداخت قبوض- باز پرداخت اقساط سایر مشتریان- غیر فعال سازی ملت کارت متمرکز مشابه روش ذکر شده فوق می باشد.
 • گام 10

  همزمان سازی توکن یکبار رمز(در صورتی که هنگام ورود به سامانه بانکداری اینترنتی بخش "یکبار رمز" را 3مرتبه به صورت متوالی اشتباه وارد نمایید، وارد صفحه همزمان سازی توکن یکبار رمز می شوید.این بدان معناست که توکن یکبار رمز شما با سیستم بانک همزمان نبوده و به منظور استفاده از توکن یکبار رمز در سامانه بانکداری اینترنتی می بایست رمز شماره1 و رمز شماره2 را به صورت متوالی تولید نموده و در فیلدهای مربوطه وارد نمایید.

  اطلاعات بیشتر

  گام 10) همزمان سازی توکن یکبار رمز(در صورتی که هنگام ورود به سامانه بانکداری اینترنتی بخش "یکبار رمز" را 3مرتبه به صورت متوالی اشتباه وارد نمایید، وارد صفحه همزمان سازی توکن یکبار رمز می شوید.این بدان معناست که توکن یکبار رمز شما با سیستم بانک همزمان نبوده و به منظور استفاده از توکن یکبار رمز در سامانه بانکداری اینترنتی می بایست یکباررمز شماره1 و یکباررمز شماره2 را به صورت متوالی تولید نموده و در فیلدهای مربوطه وارد نمایید.)

  1) روشن نمودن دستگاه با استفاده از کلیدPower
  2) وارد نمودن رمز دستگاه(PIN)
  3) انتخاب کلید 1 به محض نمایش APP
  4) تولید رمز شش رقمی توسط دستگاه

  5) وارد نمودن رمز شش رقمی تولید شده در فیلد یکبار رمز شماره 1 6) انتظار به مدت یک دقیقه جهت تولید رمز شش رقمی جدید توسط دستگاه
  7) وارد نمودن رمز شش رقمی تولید شده در فیلد یکبار رمز شماره 2
  8)پس از وارد نمودن عبارت امنیتی و انتخاب گزینه تاییددر صورتی که با پیغام "مشتری گرامی توکن یکبار رمز شما با موفقیت همزمان گردید" مشاهده نمودید،عملیات به درستی انجام شده ،سپس برای ورود به سامانه بانکداری اینترنتی بر روی گزینه مربوطه کلیک نمایید. نکته:گاهی اتفاق می افتد که به منظور ذخیره باتری استفاده شده در دستگاه OTP، دستگاه مذکور پس از طی زمانی کمتر از یک دقیقه خاموش می گردد. در این صورت جهت استفاده مجدد از دستگاه، مراحل 1 تا 3 فوق را انجام داده، سپس ؛
  الف) در صورتی که رمز نمایش داده شده، همان رمزی است که در فیلد یکبار رمز شماره1 وارد نموده اید.منتظر بمانید تا دستگاه رمز شش رقمی جدیدی تولید نماید سپس آن را در فیلد یکبار رمزشماره2 وارد نمایید .
  ب) در صورتی که رمز نمایش داده شده با رمزی که در فیلد یکبار رمز شماره1 وارد نموده اید، تفاوت دارد، آنرا در فیلد یکبار رمزشماره2 وارد نمایید.
 • نکات مهم

  نکات مهم در خصوص استفاده از دستگاه

  اطلاعات بیشتر

  نکات مهم در خصوص استفاده از دستگاه

  نکته1:در صورتی که رمز دستگاه OTP خود را فراموش کرده اید و یا آن را 5بار اشتباه وارد نموده اید ،جهت فعال سازی مجدد به شعبه افتتاح کننده حساب مراجعه فرمایید.
  نکته2:در اکثر مواقع به منظور ذخیره باتری استفاده شده در دستگاه OTP، دستگاه مذکور پس از طی زمانی کمتر از یک دقیقه خاموش می گردد. بدیهی است در این صورت جهت استفاده مجدد از دستگاه، روشن نمودن دستگاه و وارد کردن رمز آن الزامی میباشد.
  نکته3:همانطور که اشاره شد دستگاههای OTPبه نحوی طراحی شده اند که پس از طی مدت زمانی و به منظور ذخیره باتری به صورت اتوماتیک خاموش میگردند فلذا در صورت عدم وقوع این حالت و به منظور افزایش عمر باتری با فشردن کلید خاموش نسبت به خاموش نمودن دستگاه پس از انجام عملیات مورد نظر اقدام فرمایید.
  نکته4:سایر خدمات ،که در فرم تنظیمات یکبار رمز(گام 5) استفاده از دستگاه OTPبرای آن تعریف نگردیده است (مانند مشاهده گردش حساب،دریافت فایل صورت حساب و ..)طبق روال گذشته میباشد.