پنجشنبه 27 مرداد 1401En
تسهیلات تأمین مالی میان مدت بانک توسعه و تجارت ECO

قرارداد تسهیلات میان مدت تسهیلات تأمین مالی میان مدت بانک توسعه وتجارت ECO

(SME DEVELOPMENT FACILITY) جهت شرکتهای کوچک و متوسط فیمابین این بانک و ECO بانک ترکیه به منظور تأمین مالی سرمایه در گردش شرکت های تولیدی، تجاری، کشاورزی و صنعتی جهت تولید، تجارت یا اهداف خدماتی و سودآوری میان مدت یا تهیه الزامات مربوطه جهت پروژه های خاص یا برنامه های سرمایه گذاری و همچنین تأمین مالی واردات از کشورهای عضو ECO (افغانستان، آذربایجان، ایران، قرقیزستان، قزاقستان پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان) منعقد شده است.

اهم نکات قرارداد

  - مبلغ قرارداد 15.000.000 دلار است ولی گشایش اعتبار صرفاً به ارز یورو ممکن خواهد بود. در ضمن حداقل مبلغ هر پروفرم معادل یورویی 30.000 دلار و حداکثر 1.000.000 دلار است.
  - 100% وجه اعتبارات اسنادی در زمان معامله اسناد تأمین مالی می شود.
  - سررسید هر اعتبار اسنادی حداکثر 6 ماه است.
  - مدت استفاده از تسهیلات حداکثر تا 18 ماه پس از انعقاد قرارداد (30/10/2010) است.
  - هزینه تسهیلات: نرخ لایبور 6 ماهه + 2/1 درصد در سال به علاوه درصدی به عنوان کارمزد بانک (هزینه تسهیلات هر 6 ماه یکبار از تاریخ معامله اسناد اخذ خواهد شد.)
  - دوره بازپرداخت: 5/3 سال (7 قسط مساوی 6 ماهه)
  - دوره تنفس: 6 ماه

معیارهای ضروری جهت استفاده از تسهیلات

  - شرکت مزبور در جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده و در خصوص اشخاص حقیقی در جمهوری اسلامی ایران مشغول فعالیت تجاری باشند.
  - حداکثر 250 نفر نیروی انسانی (به غیر از نیروی انسانی پیمانی) در اختیار داشته باشند.
  - گردش سرمایه آنها سالانه از 15 میلیون یورو بیشتر نباشد.
  - شرکتهای تابعه آنها (در صورت داشتن بیش از 50% سهام شرکت تابعه) بیشتر از 250 کارمند نداشته باشند.
  - شرکتهای دولتی مجاز به استفاده از تسهیلات فوق نمی باشند.
  - دارای فعالیت تجاری سالم و مطابق با قوانین و استانداردهای بین المللی باشد.
  - جزء شرکتهای ورشکسته نباشد.

مراحل اجرایی

  1. مراجعه متقاضی به دبیرخانه هیات راهبری مستقر در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و انعکاس درخواست به همراه سایر مدارک مربوطه به بانک عامل به منظور پذیرش عاملیت و نیز به دستگاه اجرایی ذی ربط به منظور اخذ موافقت در خصوص پذیرش طرح.
  2. اعلام نظر دستگاه اجرایی به بانک عامل جهت انجام بررسی توجیه اقتصادی ، فنی و مالی طرح و نیز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انسداد سهمیه ارزی.
  3. پذیرش اولیه عاملیت و اخذ اسناد و مدارک مورد نیاز از متقاضی جهت انجام بررسی های جامع و صدور مصوبه اعتباری.
  4. اخذ و بررسی قرارداد تجاری منعقده بین متقاضی و فروشنده توسط شعبه طرف مراوده
  5. انجام مراحل ثبت سفارش در اداره کل دفتر ثبت سفارش و نظارت بر مبادلات بازرگانی وزارت بازرگانی
  6. گشایش اعتبار اسنادی 
  7. حمل کالا، ارائه و معامله اسناد به روال معمول و استفاده از تسهیلات
ED.1395.02.29