مناقصه جدید
مناقصه عمومی ( دو مرحله ای ) شماره 124‏/1402
توضيحات:خرید 1000 عدد باتری 42 آمپر ساعت
متن:
بانک ملت در نظر دارد نسبت به خرید 1000 عدد باتری 42 آمپر ساعت از طریق برگزاری مناقصه عمومی ( دو مرحله ای ) به شرکت واجد شرایط اقدام نماید. 
آدرس دريافت مدارک:تهران، خیابان انقلاب، بین میدان فردوسی و خیابان رامسر، نبش کوچه آذرنوش، پلاک یک، طبقه دوم، واحد معاملات و قراردادها
نام مسئول:تلفن: 88861930 ‏‏‏- 88836450
دريافت مدارک از تاريخ:1402/07/01
دريافت مدارک تا تاريخ:1402/07/12
مهلت ارسال مدارک مناقصه تا تاريخ:1402/07/12 00:00
تاريخ و ساعت بازگشايي پاکتها:1402/07/16 08:30
نام واحد مناقصه گذارنده:واحد معاملات و قراردادها
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصه:
ارائه معرفی نامه و فیش واریز به مبلغ 000‏/000‏/5 ریال به حساب جاری جام به شماره 2024010265 و شناسه واریز 14023300020124248 در وجه اداره کل حسابداری مالی بانک ملت.
تعداد بازدید:
455