مناقصه جدید
مناقصه عمومی شماره (113‏/1401)
توضيحات:تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی وبرقی مجتمع آموزشی رفاهی یاس
متن:
برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی وبرقی مجتمع آموزشی رفاهی یاس
آدرس دريافت مدارک:تهران، خیابان انقلاب، بین میدان فردوسی وخیابان رامسر، نبش کوچه آذرنوش پلاک1 طبقه 1
نام مسئول:آقای زلف خانی
دريافت مدارک از تاريخ:1401/04/11
دريافت مدارک تا تاريخ:1401/04/13
مهلت ارسال مدارک مناقصه تا تاريخ:1401/04/22 15:00
نام واحد مناقصه گذارنده:اداره کل مهندسی ساختمان – واحد معاملات و قراردادها
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصه:
ارائه معرفی نامه و فیش واریز به مبلغ 5.000.000 ریال به حساب جاری جام به شماره 2024010265 و شناسه واریز 14013300020113246در وجه اداره کل حسابداری مالی بانک ملت( اصل فیش بانکی ضروری میباشد)
تعداد بازدید:
315