مدیرعامل بانک ملت از تأسیس اولین بانک ونچر (Venture Bank) کشور از سوی این بانک خبر داد.