بانک ملت به پذیرندگان کارتخوان های فروشگاهی بر اساس قرعه کشی، ۱۰ خودروی هیوندای IX۳۵ جایزه می دهد.