بانک ملت در جشنواره برندهای برتر محبوب مصرف کنندگان در دو زمینه، تندیس زرین برند محبوب را دریافت کرد.