معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردکه طرح بانک ملت در آموزش حفاظت از محیط زیست به دانش آموزان، قابل ستایش است.