ارائه خدمات همراه بانک ملت به دارندگان انواع سیم کارت های شرکت رایتل امکان پذیر شد.