مزایده های استانی فروش املاک مازاد بانک ملت در استان های سراسر کشور از روز ۱۲ بهمن ماه سال جاری شروع شد.