تیم دونفره کوهنوردی بانک ملت استان کرمانشاه به قله کرکس در استان اصفهان صعود کردند.