با تصویب هیات مدیره بانک ملت، چند شعبه جدید در استان ها، مجوز فروش ارز مسافرتی زائران عتبات عالیات، عمره مفرده و حج تمتع را دریافت کردند.