بانک ملت با دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، از روز دوشنبه ۲۳ دی ماه سال جاری، ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری(عام) منتشر می کند.