ساختمان جدید بانک ملت شعبه چهارراه شهدای بجنورد به صورت رسمی به بهره برداری رسید.