شرکت ارتباطات سیار از همکاری بانک ملت در برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی ایران( تلکام ۲۰۱۳) قدردانی کرد.