اعضای باند جعل چک های اشخاص با هوشیاری کارکنان شعبه جام جم بانک ملت در اردبیل شناسایی و دستگیر شدند.