نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری بانک ملت در سال 1392 اعلام شد.