تنها خط تولید پارچه چادر مشکی غرب کشور در کارخانه کرپ ناز کرمانشاه، با ظرفیت تولید سالانه دو میلیون متر آغاز به کار کرد.