بانک ملت با هدف فراهم کردن بستر مناسب برای دسترسی مشتریان ارجمند در اقصی نقاط کشور به خدمات بازار سرمایه، باجه بورس را در شعب منتخب راه‌اندازی کرد.