بانک ملت استان های ایلام و خوزستان با هدف توسعه بانکداری الکترونیک و افزایش سطح دسترسی مشتریان به خدمات بانکی، نسبت به نصب خودپرداز در دانشگاه های استان اقدام کردند.