بانک ملت و شرکت های تابعه آن به صورت فعال در هفتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه حضور پیدا کردند.