مسوولان دستگاه های اجرایی از تلاش دست اندرکاران بانک ملت در استان های مختلف قدردانی کردند.