محل جدید شعبه اتوبانک بانک ملت در برج اداری تجاری جام در خیابان شریعتی تهران با حضور مدیرعامل، رییس هیات مدیره، جمعی از مدیران ارشد و مشتریان این بانک به صورت رسمی به بهره برداری رسید.