باجه های ارزی بانک ملت در شعب ابهر و خدابنده زنجان به صورت رسمی شروع به کار کردند.