بانک ملت استان خراسان رضوی دو خودپرداز جدید در شعب این استان نصب و راه اندازی کرد.