همزمان با فرارسیدن نوروز 1392 و به پاس همراهی و ارتباط سازنده اعضای باشگاه مشتریان بانک ملت، نرم افزار تلفن همراه باشگاه مشتریان رونمایی شد.