بانک ملت از برگزاری مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، حمایت می کند.