شعب کشیک بانک ملت در تعطیلات پایان سال 91 و نوروز سال 92 به ارائه انواع خدمات بانکی به مشتریان خواهند پرداخت.