بزرگ ترین قطب تولید بنزین در داخل کشور با مشارکت بانک ملت و با حضور رییس جمهوری ، وزیر و مقامات ارشد وزارت نفت در استان مرکزی به بهره‌برداری رسید.