بانک ملت با هدف خدمت رسانی هرچه بیشتر به زائران حج عمره و عتبات عالیات، یک باجه خدمات ویژه ارزی در فرودگاه بین المللی شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه دایر کرد.