باشگاه مشتریان بانک ملت، یک دستگاه خودروی MVM315 را برای ثبت کارت های شتابی در این باشگاه، به قید قرعه به یکی از دارندگان این کارت ها اعطا می کند.