مدارس اهدایی بانک ملت در استان های فارس و خراسان جنوبی با حضورت مسوولان دستگاه های اجرایی این استان ها به صورت رسمی به بهره برداری رسید.