بانک ملت با هدف خدمت رسانی هرچه بیشتر به زائران حج عمره و عتبات عالیات، یک باجه ویژه ارزی در فرودگاه سبزوار دایر کرد.