با برگزاری دو قرعه کشی جداگانه، برندگان خوش شانس باشگاه مشتریان و سپرده هدف بانک ملت مشخص شدند.