باجه خدمات ویژه ارزی بانک ملت در فرودگاه بین المللی زاهدان با حضور مدیر امور ناحیه سه این بانک به صورت رسمی گشایش یافت.