بانک ملت نسبت به نصب و راه اندازی یک دستگاه خودپرداز در بیمارستان شهید مدنی شهرستان خرم آباد اقدام کرد.