پس از برگزاری قرعه کشی و انجام مراحل اداری مربوطه، اسامی 6 برنده خوش شانس جشنواره بهاری باشگاه مشتریان بانک ملت اعلام شد.