بانک ملت، کارخانه قند استان چهارمحال و بختیاری را به یک دستگاه خودپرداز مجهز کرد.