با هوشیاری معاون صندوق شعبه سعدی جنوبی بانک ملت در تهران، کلاهبرداری 180 میلیارد ریالی از این بانک ناکام ماند.