بانک ملت اعلام کرد که از تاریخ 16 آذرماه 91، روش تسویه حساب مبالغ مرتبط با وجوه بهای سوخت پرداخت شده به روش بانکی با جایگاه داران، مثل سابق به روش پیش از عملیاتی شدن طرح شاپرک صورت می گیرد.