شرکت بیمه ما(ملت ایران) در چهارمین اجلاس سران و مدیران عالی رتبه صنعت و اقتصاد کشور، گواهینامه بین المللی کیفیت برتر دریافت کرد.