بانک ملت، بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان پلدختر در استان لرستان را به یک دستگاه خودپرداز مجهز کرد.