کاروان ورزشی بانک ملت در دهمین دوره المپیاد ورزشی کارکنان شبکه بانکی کشور دو مدال طلا ، یک نقره و سه برنزکسب کرد.