بانک ملت استان آذربایجان شرقی نسبت به نصب و راه اندازی سه دستگاه خودپرداز جدید در این استان اقدام کرد.