200 عضو باشگاه مشتریان بانک ملت همراه با یکی از اعضای خانواده خود به جزیره زیبای کیش اعزام شدند.