برندگان خوش شانس 600 میلیارد ریال جوایز جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک ملت مشخص شدند.